Rörål MTrak

MTrak C.Scope

MTrak Rörål

Är en liten smidig rörål för sökning av markrör. Kan  vara rör för fiber eller även vattenslang typ PEM slang. Man för helt enkelt in ålen i röret man vill hitta och sen ansluter man en signalgenerator på en av kontakterna på rullen, den andra sladden ska jordas i marken. Man kan då med en kabelsökare följa hur ålen löper fram under marken i röret.

Denna MTrak rörål är även utrustad med en Sond som sitter längst fram på ålen. Med den aktiverad så kan du även lokalisera vart rörålens ände är. Även för denna sökning behövs signalgeneratorn, men i detta fall ansluts båda sladdarna från signalgeneratorn. Är sonden aktiverad så går det bara söka sonden. Rörålen är bortkopplad när båda sladdarna från signalgeneratorn är anslutna. Det är alltså bara sonden som är aktiverad i detta läge.

Kabeln är 80m och ca 5mm tjock. Sonden är ca 10mm. 

MTrak

Bilden visar MTrak olika anslutningsmöjligheter. 

Dvs bara sondsökning eller bara rörålssökning. 

Det kan ibland vara svårt att lokalisera rörålen om det är andra signalfält i närheten. Eller om den ligger under en betongplatta med massa armeringsjärn.

Liten video som visar funktionen på rörålen.