Hyra

23-DM
Metrotech VlocPro2
Cobra 200m x 9mm

• För privatpersoner vill vi ha en deposition på 2000kr som fås tillbaka vid återlämnande av utrustningen i det skick den hämtades. Swish fungerar utmärkt.
• Hyrestagaren kan bli ersättningsskyldig av eventuellt borttappad eller skadad utrustning.
• Vid försening av återlämnande tillkommer en kostnad av 120kr/ påbörjad timme om inget annat bestämts.