A-Frame

Skadad markledning A-Frame

Vloc3-Pro A-Frame Skadad markkabel

Skadad markledning med A-Frame så kan man ansluta en utrustning som heter Vloc3-Pro. Denna A-Frame känner av vart i marken det finns skada på en  markkabel, markledning. Med skada menar vi då att metall eller ledare är blottad och sprider sig ut i jorden. Pratar vi elledning så innerbär det ofta att det kortslutning i ledningen med höga ohm tal. På isolerade rör som tex fjärrvärme så kan det vara att skyddsisoleringen är så skadad att rören rostar sönder utifrån. 

Man ansluter en signalgenerator som skickar iväg en signal i ledning. Denna signal läcker sedan ut i marken och man kan då med A-Frame felsöka med stor säkerhet hitta vart markkabeln är skadad. 

Man får pilar i displayen som visar åt vilket håll felet ligger.

I samband med hyra så behöver man Vloc3-Pro sökare, signalgenerator och A-ram för att detta ska fungera

A-Frame Skadad markkabel

Som ni ser visar pilarna riktningen mot skadan och när ni passerar skadan så byter pilen riktning. 

Ofta byter man hela markkabeln när den är skadad, men är det långa sträcker det rör sig om så vill man kanske hellre laga kabeln vid skadan. 

Vloc3-Pro A-Frame Skadad markkabel

Det finns lite olika filmer som visar hur denna A-frame fungerar. 

Filmen från Vivax Kanada visar en väldigt pedagogisk vägledning på hur man gör. 

Se även användarmanual som finns för nedladdning.