Hur går mitt avlopp?

Ibland så vill man av någon anledning veta hur avloppet är draget i och utanför huset. Orsakerna är många men det kan vara att man vill veta vart man exakt ska gräva inför renovering av infiltration, servisbyte eller att vid ombyggnad vill koppla på ett grenrör men vet inte hur den befintliga ledningen är dragen.

Det kan vara så att du ska byta ut allt avlopp i huset och vill veta var du ska bila, såga eller gräva. Ritning saknas eller inte verkar stämma.

Det man gör är att man har en speciell sändare som man för ner i avloppet.  Vi kallar den för SOND. 

Sonden sänder en signal som man kan fånga upp med en Sondsökare. Med vår utrustning så kan du med väldigt bra noggrannhet se vart sonden befinner sig i röret. Du får även fram på vilket djup sonden ligger på. Du vet då hur djupt du måste bila, gräva.

 

Kamera med inbyggd sond

Antingen har man en kamera med en sond inbyggd eller en separat sond utan kamera. Behöver man inte se i röret så räcker det alltså med en batteridriven sond som man sätter på en rörål och matar fram i avloppet. Man kan mata in den från olika anslutningar som renslucka, golvbrunn, borttagen Wc osv. Diameter på sonden är ca 23mm.


Batteridriven sond

De sonder vi hyr ut sänder på 512hz. Den frekvensen  fungerar ypperligt i de flesta typer av rör och det är den frekvens som de flesta rörfirmor som specialiserat sig på dessa sökningar har. 

Det finns även sonder som sänder på andra frekvenser. 33Khz är också vanlig som fungerar i plast och cementrör men inte i gjutjärnsrör som är vanligt i äldre och större fastigheter. 

Kamerorna som har inbyggd sond klarar djup på ca 1,5 – 2 meters djup medans den separata sonden klarar ca 2-3 meters djup. Även markförhållanden kan styra djupet på sonden. Men detta är lite riktvärden. Det finns även kraftigare sonder som klarar betydligt större djup. 

Betongplatta är oftast inga problem för att hitta sonden.

Men! Är det väldigt mycket armeringsjärn i plattan så kan det bli störningar och göra sökandet svårare.

Hyr kabelsökare

 

Till dessa sonder så behöver man även en sökare. Vi använder och hyr ut en sökare som heter Vloc3-Pro. Den är väldigt enkel att jobba med. Inte nog med att den visar vart sonden ligger, den visar även avståndet från sökaren till sonden.