Hur går mitt avlopp?

Vloc3-Cam

Hur går mitt avlopp?

Ibland så vill man av någon anledning veta hur avloppet är draget i och utanför huset. Orsakerna är många men det kan vara att man exakt vill veta vart man ska gräva inför bygge av Attefallshus,  renovering av infiltration, servisbyte, hitta stenkista eller att vid ombyggnad vill koppla på ett grenrör men vet inte hur den befintliga ledningen är dragen.

Det kan vara så att du ska byta ut allt avlopp i huset och vill veta var du ska bila, såga eller gräva. Ritning saknas eller inte verkar stämma.

Det man gör är att man har en speciell sändare som man för ner i avloppet.  Vi kallar den för SOND. 

Sonden sänder en signal som man kan fånga upp med en Sondsökare. Med vår utrustning så kan du med väldigt bra noggrannhet se vart sonden befinner sig i röret. Du får även fram på vilket djup sonden ligger på. Du vet då hur djupt du måste bila, gräva.

Kamera med inbyggd sond

Vad ska man använda?

Antingen har man en kamera med en sond inbyggd eller en separat sond utan kamera. Behöver man inte se i röret så räcker det alltså med en batteridriven sond som man sätter på en rörål och matar fram i avloppet. Man kan mata in den från olika anslutningar som renslucka, golvbrunn, borttagen Wc osv. Diameter på sonden i kameran är 23mm. Den separata sonden är 18mm i diameter, men vi har även en 6mm minisond för små dimensioner. Så därför kan du även söka tryckslang för avlopp eller vakuum slang.

Du kan även hitta hur din vattenmatning, PEM slang går. Vi har en dedikerad rörål och sond som enbart är för dricksvatten. 

Batteridriven sond

De sonder vi hyr ut sänder på 512hz. Den frekvensen  fungerar ypperligt i de flesta typer av rör och det är den frekvens som de flesta rörfirmor som specialiserat sig på dessa sökningar har. 

Vi har även sonder som sänder på 33Khz.  Fungerar utmärkt i plast och cementrör men inte i gjutjärnsrör som är vanligt i äldre och större fastigheter. 

Kamerorna som har inbyggd sond klarar djup på ca 1,5 – 2 meters djup medans den separata sonden klarar ca 2-3 meters djup. Även markförhållanden kan styra djupet på sonden. Men detta är lite riktvärden. Det finns även kraftigare sonder som klarar betydligt större djup. 

Betongplatta är oftast inga problem för att hitta sonden.

Men! Är det väldigt mycket armeringsjärn i plattan så kan det bli störningar och göra sökandet svårare.

Se länk för hur hur man hittar en sond med Vloc3-CAM

Hyr kabelsökare Vloc3-Cam

Till dessa sonder så behöver man även en sökare. Vi använder och hyr ut en sökare som heter Vloc3-Pro. Den är väldigt enkel att jobba med. Inte nog med att den visar vart sonden ligger, den visar även avståndet från sökaren till sonden.

Är du osäker på hur du ska göra så hör av dig så kan vi förmodligen hjälpa dig om du bor i Stockholm.