Ezicat I550

Leica Digicat/Ezicat

Ezicat i550

Kabelsökare för markledningar.
Med denna sökare så kan du söka efter strömförande ledningar inför eventuellt grävarbete.
Du kan även koppla på en signalgenerator (Ezitex T300)  på metalledningar eller en rörål. Den avger en frekvens som du sen kan söka med hjälp av handenheten.

Read More