Manual QY

Video och manualer på handhavande gällande QYteco kameran. 

Filmen vägleder dig igenom en enklare avloppsfilmning samt vad du bör tänka på inför en kamerainspektion.

Snabbmanual för att snabbt komma igång och förstå de olika funktionerna.