Mastech 6812

Mastech 6812

Detta är en sökare för ledningar och även metallrör. Man fäster basenhetens trådar till Jord samt den kabel du vill hitta. Sen tar man handenheten och håller över den kabel man vill lokalisera. Denna är för lågspänning och får anslutas till max 24V. Den har inte lika stark effekt som den vi hyr ut. Man måste komma nära kabeln med sökaren för att den ska ge utslag. Vid eventuell mätning av robotgräsklippare så måste man gräva fram kabeln på lite olika ställen för att testa o sen flytta vidare åt det håll du har du har signal eller ej. Man kan även direkt ansluta kabelslingans båda ändar för att på en gång se om det är något brott på kabeln. Är kabeln hel lyser en diod upp som visar att inget brott föreligger. På detta sätt kan man om man har en guideslinga lätt utesluta vilken sida felet ligger på. Mer om hur man gör i bruksanvisningen. Medföljer gör också 2st kabelskor, så du slipper skala din begränsningskabel.

Read More